Username :
Password :
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑๗ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบเรือ จำนวน ๒๐ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   
 
   

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปลายกลัด

เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑๗ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบเรือ จำนวน ๒๐ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 กรกฏาคม 2561