อัลบั้มภาพ กิจกรรม " KICK OFF" การบริหารจัดการผักตบชวาและวัชพืชคลอง ณ วัดบางซ้ายนอก