อัลบั้มภาพ กิจกรรม " KICK OFF" การบริหารจัดการผักตบชวาและวัชพืชคลอง ณ วัดบางซ้ายนอก
* อัลบั้ม *
กิจกรรม
กิจกรรม " KICK OFF" การบริหารจัดการผักตบชวาและวัชพืชคลอง ณ ว
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 317 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 กรกฏาคม 2561
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
การจัดประชุมประชาคม
การจัดประชุมประชาคม
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 มีนาคม 2561